Arbeidshygiënische strategie - Arbeidsomstandigheden - Orsima

Arbeidshygiënische strategie

De nieuwe Arbowet vormt de basis voor de eisen die we in Nederland stellen aan veiligheid en gezondheid. Het overgrote deel van deze regels is afkomstig van de Europese Unie. Dat geldt met of zonder arbocatalogus.

Om aan de wet te voldoen is het cruciaal dat de arbeidshygiënische strategie wordt gevolgd (artikel 3 lid 1 sub b Arbowet). Deze strategie bestaat uit de volgende stappen. Probeer eerst het risico bij de bron aan te pakken, hoe kan het voorkomen worden. Als het risico niet helemaal voorkomen kan worden, bekijk dan welke technische en organisatorische maatregelen bij kunnen dragen om het risico zoveel mogelijk weg te nemen of te verminderen. Het gaat dan om organisatie van het werk en de inrichting van de werkplek. Dat laatste moet breed worden opgevat, omdat veel werknemers veel tijd van hun werk elders - op locatie van de opdrachtgever - doorbrengen. Wanneer ondanks alle maatregelen risico's toch werkelijkheid zijn geworden en negatieve consequenties hebben, tref dan maatregelen om de schade zoveel mogelijk te beperken. Voor ieder risico die dan ook de volgende volgorde van maatregelen te worden gehanteerd:

Bronmaatregelen;

Technische maatregelen;

Organisatorische maatregelen;

Persoonlijke beschermingsmiddelen.