Explosiegevaar - Arbeidsomstandigheden - Orsima

Explosiegevaar

Bij de werkzaamheden in de sector Orsima bestaat het risico van explosiegevaar. Een explosie kan ontstaan door de combinatie van drie elementen: zuurstof, een ontstekingsbron en brandstof. In de sector Orsima is een belangrijke ontstekingsbron statische elektriciteit; in bijlage 1 is achtergrondinformatie opgenomen over statische elektriciteit.

Een explosieve atmosfeer kan ontstaan door de aanwezigheid van een brandstof (dit kan een gas, vloeistof of vaste stof zijn) en zuurstof in de lucht. Daarnaast moet ook sprake zijn van zogeheten atmosferische omstandigheden. Deze omstandigheden ontstaan als processen plaatsvinden bij een druk tussen de 0,9 en 1,1 bar en een temperatuur tussen -20 en 60 graden Celsius. Een explosie kan vervolgens plaatsvinden als de brandstof en zuurstof door een ontstekingsbron, bijvoorbeeld door vuur of statische elektriciteit, wordt ontstoken. Explosiegevaar is aanwezig als wordt gewerkt met:

brandbare vloeistoffen, zoals alcohol, terpentine, aceton en ether;

brandbare gassen: zoals waterstof, biogas en acetyleen;

brandbare vaste stoffen, als kleine deeltjes of poeders, zoals meel, suiker, veevoeder  en houtstof.

Open hier de volledige arbocatalogus Explosiegevaar.