RI&E en arbocatalogus - Arbeidsomstandigheden - Orsima

RI&E en arbocatalogus

Met de Risico Inventarisatie & Evaluatie wordt onderzocht welke risico's er bestaan binnen het bedrijf. Met de resultaten uit de inventarisatie stelt u een plan van aanpak op, waarin u beschrijft welke verbeteringen u wilt doorvoeren, welke verbeteringen het eerst worden aangepakt, wanneer de verbeteringen uitgevoerd moeten zijn en wie voor die uitvoering verantwoordelijk is.

De uitvoering van de RI&E is een verplichting vanuit de Arbowet. Voor het plan van aanpak dienen de beheersmaatregelen en hulpmiddelen uit de arbocatalogus te worden gebruikt. Er mogen andere maatregelen en middelen worden gebruikt, maar dan moet desgevraagd aan de Arbeidsinspectie worden aangetoond dat deze tot tenminste hetzelfde resultaat leiden als de maatregelen en middelen van de arbocatalogus.