Wat zijn de belangrijkste risico's? - Arbeidsomstandigheden - Orsima

Wat zijn de belangrijkste risico's? 

Werkzaam zijn in de sector Orsima betekent dat u te maken krijgt met verschillende risico’s. De sector Orsima heeft op dit moment voor de volgende risico’s een arbocatalogus gemaakt:
1. blootstelling aan en omgaan met stoffen
2. explosiegevaar
3. geluid

De komende tijd zullen andere risico’s aan de arbocatalogus worden toegevoegd.