Lonen - Arbeidsvoorwaarden - Orsima

Lonen

In de cao periode 2016-2017 zijn de volgende loonsverhogingen afgesproken:

1 maart 2016: 1,75% structureel;

1 maart 2017: 2% structureel;

1 oktober 2017: 0,5% eenmalig (0,5% van het dan geldende loon op jaarbasis)
werknemers die op 1 oktober 2017 korter dan een jaar in dienst zijn, ontvangen de eenmalige uitkering pro rata. Lees hier meer over de wijziging per 1 oktober 2017


In de cao zijn loongebouwen opgenomen:
Download het loongebouw per 1 maart 2016

Download het loongebouw per 1 maart 2017