Orsima - Beroepenregister

Beroepen

Orsima werkt aan een professionele structuur voor vakmanschap. In dit kader zijn voor 12 beroepen beroepscompetentieprofielen (bcp) opgesteld. Per beroep krijgt u een overzicht van het gehele bcp. Elk bcp bestaat uit een beroepsbeschrijving, de kerntaken de beroepscompetentiematrix. Bovendien wordt per beroep een overzicht van verplichte en aanbevolen certificaten gegeven.

Voor elk beroep is aangegeven welke certificaten voor een professionele uitoefening van dit beroep verplicht of aanbevolen zijn. Een overzicht van alle certificaten kunt u hier downloaden. Daarnaast geeft een loopbaanschema een overzicht van de loopbaan binnen de sector en de daarbij behorende certificaten. Download hier het loopbaanschema voor Industriële Reiniging en het loopbaanschema voor Scheepsonderhoud en Conservering.

Werkgevers in de sector kunnen via het online register beroepscompetenties vergelijkingen maken van de verschillende competenties tussen verschillende beroepen. Zij kunnen hieronder inloggen.