Kerntaak 2 Machinist HD

Kerntaak 2 Machinist hoge druk wagen

Kerntaak 2
Voert reinigingswerkzaamheden uit

Proces

De Machinist HD voert de reinigingswerkzaamheden met de installatie en toebehoren uit. Tevens worden door de Machinist HD diverse ondersteunende taken uitgevoerd zoals het bedienen of hanteren van slangen. Daarnaast wordt hij ingeschakeld bij het lossen van eventuele opgeslagen vloeistoffen op de toegewezen losplaats, op locatie of bij een extern bedrijf. Na het afronden van de uitgevoerde werkzaamheden wordt de werkplek schoon achtergelaten en worden materieel, materialen en apparatuur schoon, ordelijk en veilig afgevoerd en opgeborgen. Indien nodig verhelpt de Machinist HD kleine mankementen.

Rol/verantwoordelijkheden

De Machinist HD is verantwoordelijk voor zijn eigen werk en draagt verantwoordelijkheid voor het werk van de Medewerkers Industriële reiniging aan wie hij leiding geeft. De werkzaamheden zijn afwisselend en routinematig van aard. Problemen lost hij zelfstandig op. Indien nodig overlegt hij met collega's en/of de leidinggevende. De Machinist HD is verantwoordelijk voor het werken volgens de richtlijnen, procedures en veiligheidsvoorschriften.

Complexiteit

De complexiteit van de werkzaamheden wordt met name bepaald door het secuur, nauwkeurig en systematisch werken in de uitvoering en de tijdsdruk die hiermee gepaard gaat. De Machinist HD dient voortdurend alert te zijn. De uitvoering kan bemoeilijkt worden door het moeten inzetten van fysieke kracht bij het bedrijfsgereed maken van een installatie. Ook het staand werken, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, de hinder van lawaai en het onder alle omstandigheden werken in de open lucht verzwaren het beroep.  Door stoten, uitglijden e.d. bestaat er op de werkplekken kans op letsel. De Machinist HD moet bij moeilijke situaties weten of hij de situatie zelf kan oplossen of dat hij de hulp in moet roepen van collega's en/of de leidinggevende. De combinatie van richtlijnen, procedures, en voorschriften met betrekking tot kwaliteit, kosten, veiligheid, ARBO, hygiëne en milieu spelen een belangrijke rol bij de uitvoering van de werkzaamheden.

Betrokkenen

Collega's, leidinggevende, medewerkers van de opdrachtgever.

Hulpmiddelen

Richtlijnen, procedures en veiligheidsvoorschriften, gereedschappen, persoonlijke beschermingsmiddelen, hijs- en transportmiddelen, hoge druk wagen, vacuüm wagen en vacupress wagen.

Kwaliteit van proces en resultaat

De reinigingswerkzaamheden zijn conform opdracht en  bedrijfsnormen uitgevoerd in een optimaal reinigingsproces.

Keuzes en dilemma's

beslissen wanneer hij moet overleggen met collega's en/of leidinggevende

altijd controleren of er veilig gewerkt kan worden

bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden houdt hij onder alle omstandigheden rekening met alle procedures en veiligheidsvoorschriften