Kerntaak 4 Machinist HD

Kerntaak 4 Machinist HD

Kerntaak 4
Voert ritten uit

Proces

De Machinist HD is verantwoordelijk voor het uitvoeren van ritten met de hoge druk- en/of vacuüm wagen. De Machinist HD bereidt zich mentaal en fysiek voor op de rit. Hij gebruikt voor en tijdens de rit geen genotsmiddelen en/of medicijnen die de rijvaardigheid beïnvloeden. Hij stelt de route samen en maakt op basis daarvan een routeplan. Hij controleert en draagt zorg voor de noodzakelijke documenten. Voor aanvang van de rit voert hij een rijklaarcontrole uit.

De Machinist HD manoeuvreert de wagen in alle situaties en bestuurt de wagen in het verkeer en op de terreinen bij de klanten, waarbij hij de verkeers- of lokale regels toepast. Hij rijdt zuinig en veilig. De Machinist HD laadt en lost de wagen, waarbij hij problemen zelfstandig oplost. Indien nodig overlegt hij met belanghebbenden.

De Machinist HD controleert de ladingdocumenten en zorgt ervoor dat deze worden ingevuld. Hij lost problemen met betrekking tot de ladingdocumenten op. Hij staat ladingbelanghebbenden en inspecteurs te woord over alle documenten. De Machinist HD treedt handelend op bij incidenten/ongevallen. Hij neemt maatregelen om meer schade of gevaar te voorkomen, draagt zorg voor de veiligheid van medeweggebruikers en/of collega's, handelt zonodig levensreddend, volgt procedures en schakelt zonodig hulpdiensten in.

Rol/verantwoordelijkheden

De Machinist HD draagt zorg voor een opti-maal verloop van de ritten. Op basis van zijn kennis en inzicht geeft hij uitleg en instructie aan collega's en lost hij problemen zelfstandig op. De Machinist HD is verantwoordelijk voor het in goede conditie houden van de wagen en installatie.

Complexiteit

De Machinist HD staat voor de opgave om de wagen met installatie (en eventuele lading) efficiënt op de werkplek te brengen, terwijl hij rekening moet houden met de verkeersveiligheid en het brandstofgebruik en de milieu-aspecten. Hij staat open voor vragen en kritiek. Dit vraagt om goede communicatieve en sociale vaardigheden.

Betrokkenen

Collega's, leidinggevende, medewerkers van de opdrachtgever.

Hulpmiddelen

Richtlijnen, procedures en veiligheidsvoorschriften, route-plan, hoge druk wagen, vacuümwagen en vacupress wagen.

Kwaliteit van proces en resultaat

De Machinist HD zorgt voor een efficiënte uitvoering van de ritten.

Keuzes en dilemma's

altijd controleren of er veilig gereden kan worden

bij het uitvoeren van de ritten houdt hij onder alle omstandigheden rekening met alle verkeersregels, procedures en veiligheidsvoorschriften

beslissen wanneer hij moet overleggen met de opdrachtgever en/of collega's of leidinggevende