Kerntaak 2 Operator vacuüm wagen

Kerntaak 2 Operator vacuüm wagen (DV)

Kerntaak 2
Voert reinigingswerkzaamheden uit

Proces

De Operator DV voert de reinigingswerk-zaamheden met de installatie en toebehoren uit. Tevens worden door de Operator DV diverse ondersteunende taken uitgevoerd zoals het bedienen of hanteren van slangen. Daarnaast wordt hij ingeschakeld bij het lossen van eventuele opgeslagen vloeistoffen op de toegewezen losplaats, op locatie of bij een extern bedrijf. Na het afronden van de uitgevoerde werkzaamheden wordt de werkplek schoon achtergelaten en worden materialen en apparatuur schoon, ordelijk en veilig afgevoerd en opgeborgen. Indien van toepassing verhelpt de Operator DV kleine mankementen.

Rol/verantwoordelijkheden

De Operator DV is verantwoordelijk voor zijn eigen werk en draagt verantwoordelijkheid voor het werk van de medewerkers aan wie hij leiding geeft. De werkzaamheden zijn afwisselend en routinematig van aard. Problemen lost hij zelfstandig op. Indien nodig overlegt hij met collega's en/of de leidinggevende. De Operator DV is verantwoordelijk voor het werken volgens de richtlijnen, procedures en veiligheidsvoorschriften.

Complexiteit

De complexiteit van de werkzaamheden wordt met name bepaald door het secuur, nauwkeurig en systematisch werken in de uitvoering en de tijdsdruk die hiermee gepaard gaat. De Operator DV dient voortdurend alert te zijn. De uitvoering kan bemoeilijkt worden door het moeten inzetten van kracht bij het bedrijfsgereed maken van een installatie. Ook het staand werken, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, de hinder van lawaai en het onder alle omstandigheden werken in de open lucht verzwaren het beroep. Voor de Operator DV geldt dat hij blootgesteld wordt aan (gevaarlijke) stoffen.

Door stoten, uitglijden e.d. bestaat er op de werkplekken kans op letsel. De Operator DV moet bij moeilijke situaties weten of hij de situatie zelf kan oplossen of dat hij de hulp in moet roepen van collega's en/of de leidinggeven-de. De combinatie van richtlijnen, procedures, en voorschriften met betrekking tot kwaliteit, kosten, veiligheid, ARBO, hygiëne en milieu spelen een belangrijke rol bij de uitvoering van de werkzaamheden.

Betrokkenen

Collega's, leidinggevende, medewerkers van de opdrachtgever.

Hulpmiddelen

Richtlijnen, procedures en veiligheidsvoorschriften, gereedschappen, persoonlijke beschermingsmiddelen, hijs- en transportmiddelen, hoge druk wagen, vacuüm wagen en vacupress wagen.

Kwaliteit van proces en resultaat

De reinigingswerkzaamheden zijn conform opdracht en  bedrijfsnormen uitgevoerd in een optimaal reinigingsproces.

Keuzes en dilemma's

beslissen wanneer hij moet overleggen met de collega's en/of leidinggevende

altijd controleren of er veilig gewerkt kan worden

bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden houdt hij onder alle omstandigheden rekening met alle procedures en veiligheidsvoorschriften