Competentiematrix Voorman

Competentiematrix Voorman

In de competentiematrix zijn ten behoeve van de overzichtelijkheid de competenties opgenomen die bij dit beroepscompetentieprofiel een rol spelen. De matrix is een hulp-middel en brengt in beeld welke competenties nodig zijn bij welke kerntaken. Per kerntaak is snel te zien welke competenties ingezet moeten worden.

Download hier de competentiematrix van de Voorman.