Kerntaak 3 Voorman

Kerntaak 3 Voorman

Kerntaak 3
Geeft functioneel leiding

Proces

De Voorman is verantwoordelijk voor het resultaat van het werkproces binnen zijn team. Hij zorgt voor een goede werkverdeling. Hij stuurt medewerkers aan voor en tijdens het de uitvoering van de werkzaamheden en houdt toezicht. Daarnaast voert hij regelmatig controles uit m.b.t. productiviteit, kwaliteit en veiligheid. Hij informeert en instrueert medewerkers m.b.t. werkzaamheden en veiligheid, staat open voor vragen en lost problemen op.

Rol/verantwoordelijkheden

De Voorman draagt zorg voor een optimaal verloop van het werkproces. Hij heeft een uitvoerende, instruerende en aansturende rol en is daarbij verantwoordelijk voor zijn eigen werk en dat van de collega's in zijn team. Op basis van zijn kennis en inzicht geeft hij uitleg en instructie aan collega's en lost hij problemen op. De Voorman is medeverantwoordelijk voor een goede werksfeer en een positieve werkhouding van de collega's in het team. De Voorman is verantwoordelijk voor het in goede conditie houden van de materieel en hulpmiddelen.

Complexiteit

De Voorman kan zich verplaatsen in de belevingswereld van zijn collega's in het team en kan daardoor op hun niveau instructie en uitleg geven. Hij staat open voor vragen en kritiek. Dit vraagt om goede communicatieve en sociale vaardigheden. De Voorman gaat goede werkrelaties aan met zijn collega's en leidinggevenden en onderkent de verschillende belangen.

Betrokkenen

Collega's, leidinggevende, medewerkers van de opdrachtgever.

Hulpmiddelen

Richtlijnen, procedures en veiligheidsvoorschriften, apparatuur, gereedschap, persoonlijke beschermingsmiddelen en transportmiddelen.

Kwaliteit van proces en resultaat

De Voorman zorgt voor een goede samenwerking en heldere communicatie, waardoor het werkproces optimaal verloopt. Het team is juist en tijdig geïnstrueerd over de uit te voeren werk-zaamheden. Problemen worden tijdig en adequaat opgelost. De Voorman levert een bijdrage aan een goede collegiale werksfeer, waarin de kwaliteit van het werkproces en veiligheid centraal staan.

Keuzes en dilemma's

altijd controleren of er veilig gewerkt kan worden

afweging maken tussen stoppen of doorgaan

bij het uitvoeren van de werkzaamheden houdt hij onder alle omstandigheden rekening met alle procedures en veiligheidsvoorschriften

afweging maken tussen wat de teamleden zelf doen en wanneer sturing of ingrijpen op zijn plaats is

beslissen wanneer hij moet overleggen met collega's en/of leidinggevende

hoe om te gaan met verschillende mensen

hoe om te gaan met problemen van en/of tussen teamleden

hoe de juiste balans te bepalen tussen kwaliteit en kwantiteit