Orsima - Cao

Cao

Werkgevers en werknemers in de sector Industriële Dienstverlening sluiten een landelijke collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Deze cao bevat arbeidsvoorwaarden en bedrijfstakeigen regelingen die geldig zijn binnen de sector. De nieuwe cao geldt voor de periode 2016-2017. 

Voor de werkgevers worden de onderhandelingen gevoerd door werkgeversvereniging SITO en voor de werknemers door de vakbonden CNV Vakmensen en FNV Bondgenoten.

Download de cao