Certificaten Allround cleaner

Certificaten Allround cleaner

In onderstaande tabel zijn de verplichte en aanbevolen certificaten opgenomen die de branche Orsima als standaard heeft vastgesteld. Het kan door omstandigheden voorkomen dat individuele bedrijven daarvan beargumenteerd afwijken.

Verplicht 

Basisveiligheid VCA

SIR Adembescherming AB-B

SIR Hoge Druk Spuiter (HDS)

Werken als buitenwacht (mangatwacht)

Verplaatsen van lasten

Aanbevolen

Cursusmodules begeleiden (Orsima)

Werken met kleine blusmiddelen