Kerntaak 1 Allround cleaner

Kerntaak 1 Allround cleaner

Kerntaak 1
Bereidt reinigingswerkzaamheden voor

Proces

De Allround cleaner verzamelt op aanwijzing van de Operator/Machinist bij aanvang van de werkzaamheden het benodigde materiaal, gereedschap en apparatuur en stemt de uitvoering af met de leidinggevende en/of Operator/Machinist en collega's. Voor aanvang bepaalt hij de wijze waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd en welke (specialistische apparatuur wordt ingezet. Tevens wordt de te reinigen locatie gecontroleerd op veiligheid. Eventueel op aanwijzingen van de Operator/Machinist wordt de installatie ter plaatse gereed gemaakt en worden hulpmiddelen aangesloten en aangekoppeld.

Rol/verantwoordelijkheden

De Allround cleaner werkt zelfstandig en/of in teamverband en is verantwoordelijk voor zijn eigen werk en draagt medeverantwoordelijkheid voor het werk van het team. In voorkomende gevallen treedt hij op als mentor van jonge en/of nieuwe collega's. De werkzaamheden zijn afwisselend en uitvoerend van aard. Daarnaast lost hij zelfstandig problemen op. Indien nodig overlegt hij met collega's en/of leidinggevende. De Allround cleaner is verantwoordelijk voor het werken volgens de richtlijnen, procedures en veiligheidsvoorschriften.

Complexiteit

De complexiteit van de werkzaamheden wordt met name bepaald door het secuur, nauwkeurig en systematisch werken in de voorbereiding en de tijdsdruk die hiermee gepaard gaat. De voorbereiding kan bemoeilijkt worden door het moeten inzetten van fysieke kracht bij het bedrijfsge-reed maken van een installatie. Ook het staand werken, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en de hinder van lawaai en het onder alle omstandigheden werken in de open lucht verzwaren het beroep.
De Allround cleaner moet bij moeilijke situaties weten of hij de situatie zelf kan oplossen of dat hij de hulp in moet roepen van collega's en/of de leidinggevende. De combinatie van richtlijnen, procedures, en voorschriften met betrekking tot kwaliteit, kosten, veiligheid, ARBO, hygiëne en milieu spelen een belangrijke rol bij de uitvoering van de werkzaamheden.

Betrokkenen

Collega's en leidinggevende, medewerkers van de opdrachtgever.

Hulpmiddelen

Richtlijnen, procedures en veiligheidsvoorschriften, hand-gereedschap, eenvoudige elektrische en mechanische apparatuur, persoonlijke beschermingsmiddelen, hoge druk-of druk vacuüminstallatie en hijs- en transportmiddelen.

Kwaliteit van proces en resultaat

De reinigingswerkzaamheden zijn conform de opdracht en de bedrijfsnormen voorbereid, zodat het reinigingsproces optimaal kan verlopen.

Keuzes en dilemma's

beslissen wanneer hij moet overleggen met zijn collega's en/of leidinggevende

altijd controleren of er veilig gewerkt kan worden

bij het voorbereiden van zijn werkzaamheden houdt hij onder alle omstandigheden rekening met alle richtlijnen, procedures en veiligheidsvoorschriften