Kerntaak 2 Allround cleaner

Kerntaak 2 Allround cleaner

Kerntaak 2
Voert reinigingswerkzaamheden uit

Proces

Bij het uitvoeren van de reinigingstaken gaat het m.n. om het handmatig en/of met eenvoudige machines lossteken/losslaan van harde verontreinigingen en het verzamelen en verwijderen van vuil, zowel met de bezem als met de hoge druk- of druk vacuüminstallatie. De Allround cleaner werkt daarbij samen met de Operator/Machinist. Bij het verwijderen van asbest gaat het om het afsteken en afzuigen van asbest, het demonteren van asbesthoudende beplatingen, het verwijderen van asbesthoudend isolatiemateriaal en het slopen van asbestbevattende materialen. Na het afronden van de reinigingswerkzaamheden wordt het dagelijks onderhoud uitgevoerd aan materiaal en gereedschap en worden eventueel kleine mankementen verholpen.

Rol/verantwoordelijkheden

De Allround cleaner werkt zelfstandig en/of in teamverband en is verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn eigen werk en draagt medeverantwoordelijkheid voor het werk van het team. In voorkomende gevallen treedt hij op als mentor van jonge en/of nieuwe collega's. De werkzaam-heden zijn afwisselend en uitvoerend van aard. Daarnaast lost hij zelfstandig problemen op. Indien nodig overlegt hij met collega's en/of leidinggevende. De Allround cleaner is verantwoordelijk voor het werken volgens de richtlijnen, procedures en veiligheidsvoorschriften.

Complexiteit

De werkzaamheden zijn over het algemeen standaard. De complexiteit van de werkzaamheden wordt met name bepaald door het secuur, nauwkeurig en systematisch werken in de uitvoering en de tijdsdruk die hiermee gepaard gaat. De uitvoering kan bemoeilijkt worden door het moeten inzetten van fysieke kracht. Ook het staand werken, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en de hinder van lawaai en het onder alle omstandigheden werken in de open lucht verzwaren het beroep.
De Allround cleaner moet bij moeilijke situaties weten of hij de situatie zelf kan oplossen of dat hij de hulp in moet roepen van collega's en/of de leidinggevende. De combinatie van richtlijnen, procedures, en voorschriften met betrekking tot kwaliteit, kosten, veiligheid, ARBO, hygiëne en milieu spelen een belangrijke rol bij de uitvoering van de werkzaamheden.

Betrokkenen

Collega's of leidinggevende, medewerkers van de opdrachtgever.

Hulpmiddelen

Richtlijnen, procedures en veiligheidsvoorschriften, hand-gereedschap, eenvoudige elektrische en mechanische apparatuur, persoonlijke beschermingsmiddelen, hoge druk- en druk vacuüminstallatie en hijs- en transportmiddelen.

Kwaliteit van proces en resultaat

De reinigingswerkzaamheden zijn conform de opdracht en de bedrijfsnormen uitgevoerd met een optimaal reinigingsproces.

Keuzes en dilemma's

beslissen wanneer hij moet overleggen met zijn collega's en/of leidinggevende

altijd controleren of er veilig gewerkt kan worden

bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden houdt hij onder alle omstandigheden rekening met alle richtlijnen, procedures en veiligheidsvoorschriften