Kerntaak 3 Allround Machinist

Kerntaak 3 Allround Machinist

Kerntaak 3
Geeft functioneel leiding

Proces

De Allround Machinist is verantwoordelijk voor het resultaat van het reinigingsproces binnen zijn team. Hij zorgt voor een goede werkverdeling. Hij stuurt medewerkers aan voor en tijdens het reinigingsproces en houdt toezicht op de uit te voeren werkzaamheden. Hij informeert en instrueert medewerkers m.b.t. werkzaamheden, staat open voor vragen en lost eventuele problemen op.

Rol/verantwoordelijkheden

De Allround Machinist draagt zorg voor een optimaal verloop van het reinigingsproces. Hij heeft een uitvoerende, instruerende en aansturende rol en is daarbij verantwoordelijk voor zijn eigen werk en dat van collega's. Op basis van zijn kennis en inzicht geeft hij uitleg en instructie aan collega's en lost hij problemen in het reinigingsproces op. De Allround Machinist is medeverantwoordelijk voor een goede werksfeer en een positieve werkhouding van het team. De Allround Machinist is verantwoordelijk voor het in goede conditie houden van de materieel en hulpmiddelen.

Complexiteit

De Allround Machinist kan zich verplaatsen in de belevingswereld van zijn collega's en kan daardoor op hun eigen niveau instructie en uitleg geven. Hij staat open voor vragen en kritiek. Dit vraagt om goede communicatieve en sociale vaardigheden. De Allround Machinist gaat goede werkrelaties aan met zijn collega's en leidinggevenden en onderkent de verschillende belangen.

Betrokkenen

Collega's, leidinggevende, medewerkers van de opdrachtgever.

Hulpmiddelen

Richtlijnen, procedures en veiligheidsvoorschriften, gereedschappen, persoonlijke beschermingsmiddelen, hijs- en transportmiddelen, hoge druk wagen, vacuümwagen en vacupress wagen.

Kwaliteit van proces en resultaat

De Allround Machinist zorgt voor een goede samenwerking en heldere communicatie, waardoor het reinigingsproces optimaal verloopt. Het team is juist en tijdig geïnstrueerd over de uit te voeren werkzaamheden. Problemen worden tijdig en adequaat opgelost. De Allround Machinist levert een bijdrage aan een goede collegiale werksfeer, waarin de kwaliteit van het reinigingsproces en veiligheid centraal staan.

Keuzes en dilemma's

altijd controleren of er veilig gewerkt kan worden

afweging maken tussen stoppen of doorgaan

bij het uitvoeren van de werkzaamheden houdt hij onder alle omstandigheden rekening met alle procedures en veiligheidsvoorschriften

afweging maken tussen wat de teamleden zelf doen en wanneer sturing of ingrijpen op zijn plaats is

beslissen wanneer hij moet overleggen met collega's en/of leidinggevende

hoe om te gaan met verschillende mensen

hoe om te gaan met problemen van en/of tussen teamleden

hoe de juiste balans te bepalen tussen kwaliteit en kwantiteit