Certificaten CTO

Certificaten Chemisch Technisch Operator

Hieronder zijn de verplichte en aanbevolen certificaten opgenomen die de branche Orsima als standaard heeft vastgesteld. Het kan door omstandigheden voorkomen dat individuele bedrijven daarvan beargumenteerd afwijken.

Verplicht

Basisveiligheid VCA

SIR Adembescherming AB-B

SIR Chemisch Technisch Operator (CTO)

Verplaatsen van lasten

Aanbevolen

Cursusmodules begeleiden (Orsima)

Werken met kleine blusmiddelen

Gasmeten

VOL VCA (als CTO optreedt als begeleider van collega's)