Competentiematrix Allround cleaner

Competentiematrix Cleaner

In de competentiematrix zijn ten behoeve van de overzichtelijkheid de competenties opgenomen die bij dit beroepscompetentieprofiel een rol spelen. De matrix is een hulpmiddel en brengt in beeld welke beroepscompetenties nodig zijn bij welke kerntaken. Per kerntaak is snel te zien welke competenties ingezet moeten worden.

Download hier de competentiematrix van de Cleaner.