Certificaten Operator HD

Certificaten Operator hoge druk wagen

Hieronder zijn de verplichte en aanbevolen certificaten opgenomen die de branche Orsima als standaard heeft vastgesteld. Het kan door omstandigheden voorkomen dat individuele bedrijven daarvan beargumenteerd afwijken.

Verplicht

Basisveiligheid VCA

SIR Adembescherming AB-B

SIR Hoge Druk Spuiter (HDS)

SIR Hoge Druk Machinist (HDM)

Verplaatsen van lasten

Aanbevolen

BHV

Gasmeten