Kerntaak 1 Operator HD

Kerntaak 1 Operator hoge druk wagen

Kerntaak 1 
Bereidt reinigingswerkzaamheden voor

Proces

De Operator HD is in de voorbereiding van de reinigingswerkzaamheden in het bijzonder betrokken bij het gereed maken van de hoge druk installatie. Daarnaast worden door hem ter plaatse de hulpmiddelen aangesloten en aangekoppeld. Tevens wordt de installatie door hem ingesteld en ingeregeld.

Rol/verantwoordelijkheden

De Operator HD is verantwoordelijk voor zijn eigen werk en draagt verantwoordelijkheid voor het werk van de Medewerkers Industriële reiniging aan wie hij leiding geeft. De werkzaamheden zijn afwisselend en routinematig van aard. Problemen lost hij zelfstandig op. Indien nodig overlegt hij met collega's en/of de leidinggevende. De Operator HD is verantwoordelijk voor het werken volgens de richtlijnen, procedures en veiligheidsvoorschriften.

Complexiteit

De complexiteit van de werkzaamheden wordt met name bepaald door het secuur, nauwkeurig en systematisch werken in de voorbereiding en de tijdsdruk die hiermee gepaard gaat. De Operator HD dient voortdurend alert te zijn. De voorbereiding kan bemoeilijkt wor-den door het moeten inzetten van kracht bij het bedrijfsgereed maken van een installatie. Ook het staand werken, het gebruik maken van persoonlijke beschermingsmiddelen, de hinder van lawaai en het onder alle omstandigheden werken in de open lucht verzwaren het beroep. Door stoten, uitglijden e.d. bestaat er op de werkplekken kans op letsel. De Operator HD moet bij moeilijke situaties weten of hij de situatie zelf kan oplossen of dat hij de hulp in moet roepen van collega's en/of leidinggevende. De combinatie van richtlijnen, procedures, en voorschriften met betrekking tot kwaliteit, kosten, veiligheid, ARBO, hygiëne en milieu spelen een belangrijke rol bij de uitvoering van de werkzaamheden.

Betrokkenen

Collega's, leidinggevende, medewerkers van de opdrachtgever.

Hulpmiddelen

Richtlijnen, procedures en veiligheidsvoorschriften, gereedschappen, persoonlijke beschermingsmiddelen, hijs- en transportmiddelen, hoge druk wagen, vacuümwagen en vacupress wagen.

Kwaliteit van proces en resultaat

De reinigingswerkzaamheden zijn conform de opdracht en de bedrijfsnormen voorbereid, zodat het reinigingsproces optimaal kan verlopen.

Keuzes en dilemma's

beslissen wanneer hij moet overleggen met collega's en/of leidinggevende;

altijd controleren of er veilig gewerkt kan worden;

bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden houdt hij onder alle omstandigheden rekening met alle procedures en veiligheidsvoorschriften.