Kerntaak 1 Verfspuiter

Kerntaak 1 Verfspuiter

Kerntaak 1 
Bereidt verfwerkzaamheden voor

Proces

De Verfspuiter verzamelt bij aanvang van de werkzaamheden het benodigde materiaal, gereedschap, apparatuur en verf en stemt de uitvoering van het werk af met de Voorman en/of Uitvoerder. Voor aanvang is bepaald op welke wijze de werkzaamheden worden uitgevoerd en welke (specialistische) apparatuur wordt ingezet. De verfpomp wordt gevuld en het benodigde equipement wordt gemobiliseerd. Alle veiligheidsvoorschriften worden hierbij in acht genomen. Op aanwijzingen van de Voorman wordt de werkplek afgezet, het equipement gereed gemaakt, worden slangen aangekoppeld, verf aangemaakt en wordt er getest.

Rol/verantwoordelijkheden

De Verfspuiter werkt zelfstandig en/of in teamverband en is verantwoordelijk voor zijn eigen werk en draagt medeverant-woordelijkheid voor het werk van het team. In voorkomende gevallen treedt hij op als mentor van jonge en/of nieuwe collega's. De werkzaamheden zijn afwisselend en uitvoerend van aard. Daarnaast lost hij zelfstandig problemen (kleine storingen) op. Indien nodig overlegt hij met collega's en/of Voorman of Uitvoerder. De Verfspuiter is verantwoordelijk voor het werken volgens de richtlijnen, procedures en veiligheidsvoorschriften.

Complexiteit

De complexiteit van de werkzaamheden wordt met name be-paald door het secuur, nauwkeurig en systematisch werken in de voorbereiding en de werkdruk die hiermee gepaard gaat. De voorbereiding kan bemoeilijkt worden door het moeten inzetten van fysieke kracht bij het bedrijfsgereed maken van de apparatuur en het materieel. Ook het staand werken, soms zelfs op (grote) hoogte, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, de hinder van weersomstandigheden bij werken in de open lucht  en de hinder van de verflucht verzwaren het beroep. De Verfspuiter moet bij moeilijke situaties weten of hij de situatie zelf kan oplossen of dat hij de hulp in moet roepen van collega's en/of de Voorman. De combinatie van richtlijnen, procedures, en voorschriften met betrekking tot kwaliteit, kosten, veiligheid, ARBO, hygiëne en milieu spelen een belangrijke rol bij de voorbereiding van de werkzaamheden.

Betrokkenen

Collega's, medewerkers van de opdrachtgever, Voorman en Uitvoerder.

Hulpmiddelen

Richtlijnen, procedures en veiligheidsvoorschriften, handgereedschap, verfpomp, verfpistool, persoonlijke beschermings-middelen, hoogwerker en heftruck.

Kwaliteit van proces en resultaat

De werkzaamheden zijn conform opdracht en bedrijfsnormen voorbereid, zodat het spuiten en schilderen optimaal kan verlopen.

Keuzes en dilemma's

beslissen wanneer hij moet overleggen met zijn collega's, Voorman of Uitvoerder;

altijd controleren of er veilig gewerkt kan worden;

bij het voorbereiden van zijn werkzaamheden houdt hij onder alle omstandigheden rekening met alle richtlijnen, procedures en veiligheidsvoorschriften.