Arbeidsmonitor Kenniscentrum Cosi

Arbeidsmonitor Kenniscentrum Cosi

Kenniscentrum Cosi richt zich op de arbeidsmarkt van de sector Industriële Dienstverlening. Samen met de werkgevers in de sector doet het Kenniscentrum op dit moment een nulmeting voor een arbeidsmarktmonitor. De monitor is bedoeld om gestructureerd en planmatig informatie bij werkgevers te halen over beroepen, instroom, doorstroom en uitstroom van personeel, vacatures, loopbaanontwikkeling en vakmanschap. Hiermee kan ook onderzocht worden wat de effecten van de instrumenten van Cosi zijn ten opzichte van (toekomstige) behoeften van werkgevers en werknemers alsmede trends en ontwikkelingen in de branche.

Vanuit het Kenniscentrum Cosi zullen we leden regelmatig korte vragenlijsten voorleggen met daarin een aantal vragen over een specifiek onderwerp. Het eerste onderzoeksgebied betreft het beroepsonderwijs en scholing en heeft met name betrekking op het vaktechnische personeel.

Het onderzoek zullen we periodiek herhalen. Zo kunnen de uitkomsten met elkaar vergeleken worden, en kan het onderzoek uitgebreid worden naar aanleiding van de informatiebehoefte van de sector.