Opleidingen - Kenniscentrum Cosi

Opleidingen

In de sector industriële dienstverlening wordt het vak vooral in de praktijk en op de werkplek geleerd. Het is dan ook belangrijk dat de bedrijven zijn ingericht op het leren van het vak door de medewerkers. De sector werkt daarom met het systeem van erkende leerbedrijven.

Naast leren in de praktijk op de werkplek worden de medewerkers geschoold door bestaande opleidingen bij bestaande opleidingsinstituten.

De sector heeft onderkend dat er voor sommige functies en beroepen geen sectorspecifieke opleidingen zijn (witte vlekken). In voorkomende gevallen zal de sector zelf opleidingen (laten) ontwikkelen. Op dit moment zijn dat de cursus begeleiden en cursus verfspuiten.