Nieuwsbericht praktijkwerkboek

Praktijkwerkboek

De stuurgroep Cosi heeft besloten een praktijkwerkboek te gaan ontwikkelen in het kader van het branchemodel werken en leren. Doel hiervan is om een instrument te ontwikkelen dat gebruikt wordt om leren op de werkplek in de bedrijven in de branche verder in te voeren en te borgen.

Het praktijkwerkboek is een belangrijk middel om medewerkers in de verschillende beroepen tijdens hun werk goed op te leiden. In het werkboek worden namelijk per beroep de werkzaamheden opgenomen die ze moeten uitvoeren. Tevens wordt aangegeven hoe vaak ze dat moeten doen om het 'onder de knie' te hebben. Het gaat om de volgende beroepen:

• corveeër, cleaner, allround cleaner
• operator hoge druk, operator druk vacuüm en allround operator
• machinist hoge druk wagen, machinist druk vacuüm en allround machinist
• chemisch technisch operator
• voorman Industriële reiniging en voorman Scheepsonderhoud
• straler, hoge druk spuiter en verfspuiter
 
Bij de ontwikkeling van het werkboek staan de volgende uitgangspunten centraal:
• dient een duidelijke plaats te krijgen binnen de professionele structuur van vakmanschap die binnen het arbeidsmarktproject ontwikkeld wordt;
• wordt uitgegeven door kenniscentrum Cosi;
• het praktijkwerkboek wordt digitaal beschikbaar gesteld aan de bedrijven en aan werknemers;
• is gebaseerd op de inhoud van de vastgestelde beroepscompetentieprofielen;
• moet zowel bruikbaar zijn voor nieuwe werknemers (die hun certificaten nog moeten halen) als voor zittend personeel (dit in verband met het verlengen van hun certificaten).

Het werkboek wordt samen met deskundigen uit de branche ontwikkeld en het streven is om het in het najaar gereed te hebben. We zullen u daarover tijdig informeren.

Mocht uw bedrijf schriftelijk materiaal beschikbaar hebben dat bruikbaar is voor het praktijkwerkboek laat het ons dan weten. Ook voor meer informatie kunt u terecht bij de projectmanager Mirjam Maters via info@orsima.nl.