Orsima

Orsima is de paritaire organisatie in de sector van industriële reiniging, milieuonderhoud, scheeps- en containeronderhoud, havenservices en ondersteunende diensten. In de sector zijn zo'n 90 bedrijven actief met circa 3500 werknemers.                                                     

Huidige Cao 
Huidige loontabel

Laatste nieuws

14.10.2016 - Dag van de IndustriŽle Dienstverlening 2016

Met trots presenteren wij u het thema van de Dag van de IndustriŽle Dienstverlening 2016!
Lees meer

22.09.2016 - Eerste cursusdag cursus verfspuiten van start


Lees meer

15.09.2016 - Cao boekjes 2016-2017

Kosteloos te bestellen
Lees meer

26.07.2016 - CAO 2016-2017 beschikbaar


Lees meer

26.04.2016 - Achterbannen akkoord met principeakkoord 2016-2017


Lees meer

05.04.2016 - Succesvolle bijeenkomst Kwaliteit Arbo en Milieu

30 jl. organiseerde Orsima een bijeenkomst over Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM). Gastheer van de bijeenkomst was Reym in Rozenburg.
Lees meer

23.03.2016 - Principeakkoord cao Orsima 2016-2017

Cao partijen Orsima Ė CNV Vakmensen, FNV en Werkgeversvereniging SITO Ė hebben een principeakkoord bereikt voor een nieuwe cao.
Lees meer

14.12.2015 - Pensioenfonds Vervoer zoekt nieuw bestuurslid

Pensioenfonds Vervoer zoekt kandidaten voor de verkiezing van een bestuurslid namens de pensioengerechtigden.
Lees meer

26.11.2015 - Dag van de IndustriŽle Dienstverlening

Op donderdag 26 november 2015 organiseren we opnieuw de Dag van de IndustriŽle Dienstverlening in Rotterdam. Centrale thema dit jaar is vakmanschap. Want de sector heeft de afgelopen jaren flink geÔnvesteerd in het behoud en de versterking van technisch vakmanschap.
Lees meer

15.06.2015 - Aangepaste CAO IndustriŽle Reiniging / Orsima 2014-2015

De nieuwe aangepaste CAO-tekst is nu digitaal beschikbaar. Ook de nota van wijzigingen is beschikbaar.
Lees meer

02.04.2015 - Feestdagen 2015

In de CAO Orsima staat vermeld dat 5 mei 2015 een Nationale Feestdag is.
Lees meer

30.03.2015 - Loonsverhoging per 1 april 2015

In de CAO is afgesproken dat de lonen per 1 april 2015 met 2% worden verhoogd. Dit betekent dat met ingang van deze datum dit loongebouw van toepassing is.
Lees meer

05.02.2015 - Start controle op naleving CAO Orsima

Sociale Partners Orsima vinden het belangrijk dat de afspraken in de CAO over de arbeidsvoorwaarden worden nagekomen. Het is belangrijk dat de werknemers in de sector Orsima op de juiste manier worden beloond. Daarnaast is het belangrijk dat er een eerlijke concurrentie is in de sector. Sociale Partners hebben besloten om met ingang van 2015 te onderzoeken of de afspraken in de CAO ook daadwerkelijk worden nagekomen. Lees meer.
Lees meer

19.01.2015 - Nieuwsbrief Pensioenfonds Januari 2015

Met ingang van 1 januari 2015 wordt de pensioenregeling uitgevoerd door Bedrijfstakpensioenfonds Vervoer.
Lees meer

17.12.2014 - Presentaties

Diverse presentaties op de Dag van de IndustriŽle Dienstverlening november 2014.
Lees meer

17.12.2014 - Dag van de IndustriŽle Dienstverlening

Duurzame Inzetbaarheid in de IndustriŽle Dienstverlening Dag van de IndustriŽle Dienstverlening. Op 20 november j.l. vond de dag van de IndustriŽle Dienstverlening plaats. De Dag van de IndustriŽle Dienstverlening is een initiatief van Orsima, Kenniscentrum Cosi, SITO, CNV Vakmensen en FNV Bondgenoten en bedoeld voor iedereen die zich professioneel met deze sector bezighoudt.
Lees meer

14.11.2014 - CAO FBA Orsima en Kenniscentrum Cosi Algemeen verbindend verklaard

Eerder in 2014 hebben CAO FBA Orsima en Kenniscentrum Cosi een nieuwe CAO afgesloten voor de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2018. Inmiddels heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deze CAO op 4 november 2014 algemeen verbindend verklaard.
Lees meer

15.10.2014 - Pensioen Nieuws Extra Editie oktober 2014

Voorgenomen opheffing Pensioenfonds Orsima: onderhandelingen met BPF Schoonmaak in vergevorderd stadium.
Lees meer

08.10.2014 - Eenmalige bruto uitkering volgens CAO Orsima Artikel 11 lid 4

Artikel 11 lid 4 van de CAO Orsima bepaalt dat er in oktober 2014 een eenmalige bruto uitkering wordt gedaan van Ä 75,00.
Lees meer

08.10.2014 - Errata CAO Orsima

In de CAO Orsima met de looptijd 1 januari 2014 tot 31 december 2015, zijn een aantal onjuistheden geslopen.
Lees meer

06.10.2014 - CAO Orsima Algemeen Verbindend Verklaard

Eerder in 2014 hebben CAO Partijen Orsima een nieuwe CAO afgesloten voor de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015.
Lees meer

08.07.2014 - Cao Orsima 2014-2015

De nieuwe cao Orsima (2014-2015) is nu beschikbaar, inclusief de nota van wijzigingen.
Lees meer

14.04.2014 - Achterbannen stemmen in met onderhandelaarsakkoord nieuwe cao Orsima

Achterbannen stemmen in met onderhandelaarsakkoord nieuwe cao Orsima.
Lees meer

31.03.2014 - Onderhandelaarsakkoord nieuwe cao Orsima

Op dinsdag 26 maart 2014 hebben de onderhandelaars van vakbonden en werkgevers in de sector Orsima overeenstemming bereikt over een nieuwe cao.
Lees meer

06.01.2014 - Cao Orsima Algemeen Verbindend Verklaard

Op 24 december 2013 heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de cao van Orsima algemeen verbindend verklaard.
Lees meer

06.11.2013 - Cao Orsima 2013

De definitieve cao Orsima 2013 inclusief de nieuwe werkingssfeer artikelen is nu digitaal beschikbaar.
Lees meer

04.11.2013 - Programma bijeenkomst IndustriŽle Dienstverlening 21 november 2013

Op donderdag 21 november 2013 organiseren Orsima, Kenniscentrum Cosi, SITO, CNV Vakmensen en FNV Bondgenoten de bijeenkomst: Een branche met toekomst. Het programma is nu vastgesteld.
Lees meer

20.09.2013 - Bijeenkomst IndustriŽle Dienstverlening 21 november 2013

Op donderdag 21 november 2013 organiseren Orsima, Kenniscentrum Cosi, SITO, CNV Vakmensen en FNV Bondgenoten de bijeenkomst: Een branche met toekomst. U kunt zich nu aanmelden.
Lees meer

13.06.2013 - Orsima

In de nieuwe cao 2013 is een loonsverhoging van 2% per 1 juli 2013 afgesproken. Het loongebouw is dan ook gewijzigd.
Lees meer

03.04.2013 - Achterbannen sociale partners akkoord met onderhandelingsresultaat cao

De achterbannen van de vakbonden en de werkgevers zijn akkoord met het onderhandelingsresultaat van de cao.
Lees meer

19.03.2013 - Onderhandelingsresultaat cao 2013 bereikt

Er is een onderhandelingsresultaat voor de cao 2013 bereikt. Het resultaat wordt nog voorgelegd aan de achterbannen van de cao-partijen.
Lees meer

11.03.2013 - Arbeidsmonitor Kenniscentrum Cosi

Kenniscentrum Cosi voert een nulmeting uit voor een arbeidsmarktmonitor.
Lees meer

20.02.2013 - Actueel overzicht vermogensbeheer Bpf Orsima

De vermogensbeheerder van het pensioenfonds Orsima Ė F&C Netherlands Ė heeft een actueel overzicht gemaakt van de ontwikkelingen van het vermogen.
Lees meer

20.02.2013 - BPF Orsima hoeft niet te korten

Bpf Orsima hoeft niet te korten op pensioenen.
Lees meer

08.01.2013 - Orsima

Nieuwe premies 2013 pensioenfonds Orsima
Lees meer

17.12.2012 - Orsima - Cao 2013

De onderhandelingen voor de Orsima cao 2013 beginnen op korte termijn.
Lees meer

09.10.2012 - Uitnodiging evenement Cosi 7 november

Op 7 november organiseert Kenniscentrum Cosi een bijeenkomst waarin we u als werkgever bijpraten over alle ontwikkelingen op het gebied van opleiden, loopbaanontwikkeling, begeleiding en de arbeidsmarkt. Daarmee kunt u zelf in uw bedrijf aan de slag.
Lees meer

03.10.2012 - Cao Orsima Algemeen Verbindend Verklaard

Op 24 september 2012 heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de cao van Orsima algemeen verbindend verklaard.
Lees meer

30.08.2012 - DNB-AFM Pensioendag

29 september organiseren de AFM en DNB een pensioendag. Van 11:00 tot 16:00 ben je welkom in het bezoekerscentrum van DNB aan de Achtergracht 4 in Amsterdam.
Lees meer

20.08.2012 - Stand van zaken geluidsmetingen

Een update inzake de metingen naar geluidsbelasting in de sector.
Lees meer

27.06.2012 - Jaarverslag 2011 Bpf Orsima

Het jaarverslag 2011 van Bpf 2011 is nu beschikbaar op deze website. De gedrukte versie is op korte termijn beschikbaar.
Lees meer

13.06.2012 - Loonsverhoging per 1 juli 2012

Per 1 juli 2012 worden de cao-lonen met 2,25% verhoogd.
Lees meer

21.05.2012 - Oproep Goede Praktijken Competitie 2012-2013: 'Samen sterk voor preventie'

Op 18 april lanceerde het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (EU-OSHA) de nieuwe campagne ĎSamen sterk voor preventieí. Een belangrijk onderdeel van de campagne is de Goede Praktijken Competitie. Deze is bedoeld om de beste voorbeelden van samenwerking tussen managers en werknemers ten behoeve van risicopreventie voor het voetlicht te brengen. Heeft u een goed en actueel voorbeeld uit de praktijk waarbij de samenwerking tussen management en werknemers centraal stond? Doe dan mee!
Lees meer

15.05.2012 - cao-boekje beschikbaar

Het nieuwe cao-boekje is beschikbaar. Deze boekjes zijn gratis verkrijgbaar via het secretariaat van Orsima.
Lees meer

16.04.2012 - Verschuiving ingangsdatum AOW en beŽindiging arbeidsovereenkomst

Met ingang van 1 april 2012 wordt de ingangsdatum van de AOW verschoven.
Lees meer


   Print