Aanpassing cao-tekst

Aanpassing cao-tekst

Onlangs zijn in de laatste cao-tekst een aantal wijzigingen doorgevoerd. 

In artikel 15 lid 1 sub b3 is opgenomen dat er vanaf 1 januari 2019 recht bestaat op 5 dagen verlof bij bevalling van de echtgenote of geregistreerd partner

In artikel 21 lid 3 was abusievelijk opgenomen dat de extra vakantiedagen werden gegeven aan werknemer geboren vanaf 1 januari 1965. Dat moet zijn ’geboren voor 1 januari 1965’.

In artikel 29 is de functie Deskundig Toezichthouder Asbestverwijderaar I, II en III toegevoegd.

In het loongebouw is de volwassen leeftijd verlaagd van 23 naar 22 jaar. 

Download de hele cao