Eenmalige uitkering in december

Eenmalige uitkering in december

In de nieuwe cao is opgenomen dat alle medewerkers in december 2018 een eenmalige uitkering zullen ontvangen van € 350 bruto.

Een paar korte handvatten:

- De uitbetaling vindt plaats in december 2018;


- De eenmalige uitkering van € 350,- bruto is gebaseerd op een fulltime werknemer die het gehele jaar in dienst is geweest;

-De werknemer komt in aanmerking als hij op het moment van uitbetaling (in december) in dienst is;

- De eenmalige uitkering wordt naar rato berekend voor de werknemer die gedurende het jaar in dienst is gekomen;

- De parttimer ontvangt de eenmalige uitkering naar rato op basis van de contractsuren.

Heb je vragen over dit onderwerp of een andere prangende cao-vraag? Neem gerust contact met ons op via cao@orsima.nl