Onderhandelingsakkoord cao

Onderhandelingsakkoord cao

Cao partijen Orsima hebben een onderhandelingsakkoord gesloten voor een nieuwe cao. De cao heeft een looptijd van 27 maanden en loopt van 1 januari 2018 tot en met 31 maart 2020. In deze periode worden de lonen verhoogd per 1 juli 2018 met 2%, per 1 maart 2019 met de APC, per 1 september 2019 2% - minus de APC en in 2020 met de APC; in december 2018 is er een eenmalige uitkering van € 350 bruto.

Daarnaast zijn afspraken gemaakt over ondermeer overwerk en vakantiegeld, wachtdagen en ziekte (voor de 1e en 2e ziekmelding wordt een atv-dag gebruikt uit atv-dagen van de werkgever), overwerk en leeftijd en seniorendagen (deze worden gekoppeld aan 10 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd; voor werknemers geboren voor 1 januari 1965 blijft de oude situatie gehandhaafd).

De premie voor het Fonds Bevordering Sociale Verhoudingen wordt in 2019 en 2020 tijdelijk verlaagd naar 0,1%; de werknemersbijdrage vervalt voor die jaren. De bijdrage voor duurzame inzetbaarheid van 0,1% blijft gehandhaafd. Tenslotte is afgesproken om een bepaling op te nemen dat de werknemer in overleg met de werkgever voor eigen rekening vrijaf kan nemen voor het mantelzorgactiviteiten.

Het onderhandelingsakkoord wordt voorgelegd aan de achterbannen van de vakbonden en de werkgevers.