Principeakkoord cao Orsima 2016-2017

Principeakkoord cao Orsima 2016-2017

Cao partijen Orsima – CNV Vakmensen, FNV en Werkgeversvereniging SITO – hebben een principeakkoord bereikt voor een nieuwe cao.

De nieuwe cao heeft looptijd van 2 jaar, van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017. Er zijn ondermeer afspraken gemaakt over loonsverhogingen, verhoging van enkele toeslagen (maaltijdvergoeding en consignatie), arbeidstijden, reparatie WW/WGA en winstuitkering. Ook wordt voorzien in de vorming van een scholingsfonds waaruit bijdragen worden betaald voor persoonlijke opleidingen van individuele werknemers in het kader van duurzame inzetbaarheid. Klik hier voor de tekst van het principeakkoord met alle afspraken.
Het principeakkoord wordt voorgelegd aan de achterbannen van de vakbonden en van de werkgevers. Dit betekent dat de afspraken nog niet definitief zijn vastgesteld. Op 21 april 2016 vergadert de Vaste Kommissie. Als de achterbannen akkoord zijn gegaan, worden in deze vergadering de nieuwe cao teksten vastgesteld. Daarna zal zoals gebruikelijk weer een cao boekje worden gemaakt.