CAO Orsima Algemeen Verbindend Verklaard

CAO Orsima Algemeen Verbindend Verklaard

Eerder in 2014 hebben CAO Partijen Orsima een nieuwe CAO afgesloten voor de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015. Inmiddels heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deze CAO op 27 augustus 2014 algemeen verbindend verklaard.

Door de algemeen Verbindend verklaring gelden de Cao-bepalingen voor alle werkgevers en werknemers die vallen onder de werkingssfeer van de Orsima CAO.

Het besluit tot algemeen verbindend verklaring kunt u hier inzien.