Eenmalige bruto uitkering volgens CAO Orsima Artikel 11 lid 4

Eenmalige bruto uitkering volgens CAO Orsima Artikel 11 lid 4

Artikel 11 lid 4 van de CAO Orsima bepaalt dat er in oktober 2014 een eenmalige bruto uitkering wordt gedaan van € 75,00

Peildatum
De peildatum voor het uitbetalen van de uitkering is 1 oktober 2014. De werknemer die op dat moment in dienst is komt in aanmerking voor de eenmalige uitkering. Dit betekent dat de werknemer die tot en met 30 september 2014 in dienst is geweest en per 1 oktober 2014 uit dienst is getreden, deze uitkering NIET ontvangt; de werknemer die per 1 oktober 2014 in dienst is gekomen, ontvangt deze uitkering WEL. 

Parttimers
Voor parttimers geldt dat de uitkering pro rato wordt uitgekeerd naargelang de omvang van het dienstverband.

Oproepkrachten
Voor oproepkrachten geldt het volgende. De oproepovereenkomst dient van toepassing te zijn op de peildatum van 1 oktober 2014. Gekeken dient te worden naar het aantal gewerkte uren in de periode april tot en met september 2014. Aan de hand daarvan wordt de uitkering pro rato uitgekeerd. Mocht de oproepkracht in oktober 2014 niet worden opgeroepen dan ontvangt hij toch een (pro rato) uitkering op basis van de gewerkte uren in de periode april tot en met september 2014.