Eerste cursusdag cursus verfspuiten van start

Eerste cursusdag cursus verfspuiten van start

Werkgevers en vakbonden in de sector Orsima vinden het belangrijk dat werknemers zich kunnen ontwikkelen tot vakmensen. Werkgevers en vakbonden hebben geconstateerd dat er geen concrete opleidingen zijn voor verfspuiten in de sector. Daarom is besloten om zelf een cursus verfspuiten te ontwikkelen. Aan TCC is opdracht gegeven om samen met de sector deze cursus te ontwikkelen.

Na een lange voorbereiding is op 15 september de eerste cursus gestart. Aan deze eerste cursus nemen 6 cursisten deel die werkzaam zijn bij MOPP en bij Muehlhan. De cursus bestaat uit 3 dagen waarin theorie en praktijk van het verfspuiten aan de orde komen. Voor het beroep verfspuiten zijn 9 kerntaken benoemd. Tussen de cursusdagen voeren de cursisten deze kerntaken een aantal keren met praktijkopdrachten uit. De praktijkopdrachten worden beoordeeld door een praktijkbegeleider. Als naar de mening van de praktijkopleider de cursist alle kerntaken juist heeft uitgevoerd en de cursist het theorie-examen met goed gevolg heeft afgelegd, ontvangt de cursist het certificaat verfspuiter en mag hij zich professioneel vakman verfspuiter noemen.