Errata CAO Orsima

Errata CAO Orsima

In de CAO Orsima met de looptijd 1 januari 2014 tot 31 december 2015, zijn een aantal onjuistheden geslopen. Onderstaand wordt aangegeven waar de onjuistheden betrekking op hebben en wordt de juiste tekst weergegeven.

Artikel 8 - Arbeidstijdverkorting - Lid 2

Per abuis staat hierin 13 dagen vermeld in plaats van de correcte 14 dagen.

Artikel 39 - Asbestsanering - Lid 2 - Sub A

Per abuis staat hierin artikel 20 lid 5 dit moet zijn artikel 20 lid 4