Rapport beheersmaatregelen geluid aangeboden aan sector Orsima

Rapport beheersmaatregelen geluid aangeboden aan sector Orsima

Op 12 april heeft Arend Profijt, voorzitter van de werkgroep geluid, het Rapport Beheersmaatregelen voor blootstelling aan schadelijk geluid aangeboden aan Margot Steffens, voorzitter van cao partijen Orsima. De sector vindt de beheersing van blootstelling aan geluid een belangrijk speerpunt. Eerder zijn geluidmetingen gedaan. Deze hebben als basis gediend voor dit rapport. Het rapport bevat aanbevelingen om de geluidbelasting te beheersen daarbij gebruik makend van de arbeidshygiënische strategie. De aanbevelingen gaan nu worden omgezet in de arbocatalogus.