Succesvolle bijeenkomst Kwaliteit Arbo en Milieu

Succesvolle bijeenkomst Kwaliteit Arbo en Milieu

30 jl. organiseerde Orsima een bijeenkomst over Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM). Gastheer van de bijeenkomst was Reym in Rozenburg. Ruim 20 KAM-ers kwamen bijeen onder leiding van Ludy Engwegen, QESH manager bij Reym. De ochtend stond in het teken van de actualiteit van de arbocatalogus. Onderwerpen die de revue passeerden waren: blootstelling aan stoffen, fysieke belasting en geluid.

Blootstelling aan stoffen
Josje Salentijn van De Goede Praktijk leidde de discussie aan de hand van de vragen ‘Wat gaat goed?’, ‘Wat gaat er wel eens mis?’ en ‘Waar heb je verder nog vragen over?’. Er ontstond een levendige discussie, maar duidelijk werd dat er veel veranderd is, sinds de laatste uitgave van de arbocatalogus. De discussie werd afgesloten met de afspraak dat het thema ‘Blootstelling aan stoffen’ in de arbocatalogus geactualiseerd wordt aan de hand van de input uit deze discussie.

Fysieke belasting Op het gebied van fysieke belasting bestaat nog geen arbocatalogus. De wens om deze te ontwikkelen bestaat echter wel al langer. Er is dan ook de nodige informatie verzameld over de risico’s op het gebied van fysieke belasting.

De vertaling naar praktische en handzame maatregelen was daarin het knelpunt. Henk Jan Kooke van STEP deelde informatie over de verschillende manieren van werken en hoe deze fysieke belasting kunnen opleveren, maar ook kunnen verlichten. Hij deelde niet alleen de informatie, maar deelnemers werden ook uitgenodigd om zelf de verschillen te ervaren. Deze presentatie leverde voldoende input om tot een plan van aanpak te komen op het gebied van fysieke belasting. Vertegenwoordigers van de KAM-ers en het secretariaat maken hiervoor een voorstel.

Geluid
Geluid is een belangrijk risico in de sector. Al enkele jaren wordt hieraan hard gewerkt door middel van een project. Arend Profijt (Mourik Services) en Patricia de Bos (Reym) deden verslag van de stand van zaken en gaven aan welke maatregelen er te wachten staan. Eind mei is er een bijeenkomst waarin de plannen voor de invoering van maatregelen worden besproken.   

De ochtend werd door de deelnemers als waardevol ervaren. De besproken onderwerpen zijn van groot dagelijks en praktisch belang voor de sector. De betrokkenheid van mensen die in hun dagelijkse werkzaamheden bezig zijn met Kwaliteit, Arbo en Milieu, is dan ook van groot belang voor de sector aldus Ali Gündüz (FNV) namens sociale partners. De volgens KAM bijeenkomst staat gepland op 15 juni a.s. van 09.00 uur tot 13.00 uur bij Conservator Group in Barendrecht. Iedereen die in zijn dagelijkse werkzaamheden bezig is met of verantwoordelijk is voor Kwaliteit, Arbo en Milieu is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de bijeenkomst. Aanmelden kan door een e-mail te sturen aan info@orsima.nl.