‘Industrie 4.0 gaat ons vol raken in de techniek’ - Terugblik Dag van de Industriële Dienstverlening

‘Industrie 4.0 gaat ons vol raken in de techniek’

Terugblik Dag van de Industriële Dienstverlening

Meer dan 60 geïnteresseerden waren op 22 november 2016 bijeen in de Duurzaamheidsfabriek. Het was de jaarlijkse Dag van de Industriële Dienstverlening die deze keer in het teken stond van ‘werken in de toekomst’. Vanuit verschillende perspectieven werd er naar dit thema gekeken. Dagvoorzitter Hans van Grieken, Executive Lecturer Nyenrode Business Universiteit, trapte het programma af met een keynote over werken in de toekomst vanuit technologisch perspectief.

Het effect van de ontwikkelingen op techniek en mens
Hoe hard gaan de huidige technologische ontwikkelingen die onze branche raken. Zijn wij daar als bedrijf al klaar voor. En zien wij deze snelle ontwikkelingen juist als kans of …? Dit en meer kwam aan bod tijdens de keynote van Hans van Grieken. Na deze plenaire sessie ging het publiek uiteen in een vijftal workshops en een rondleiding door het bijzondere gebouw van de Duurzaamheidsfabriek. Onderwerpen die aan bod kwamen waren o.a. fysieke belasting, het sluiten van een i-deal, 3d-printen en geluid. Na deze workshoprondes kwam het publiek weer bij elkaar om samen met dagvoorzitter Hans van Grieken het evenement samen te vatten aan de hand van een aantal stellingen. Twee stellingen die aan bod kwamen zijn:

Dag van de Industriële Dienstverlening

1. Industrie 4.0 gaat ons vol raken in de techniek
2. Industrie 4.0 gaat ons vol raken in de menskant

Het merendeel van het publiek was het eens met stelling 1, maar voorzag dat veranderingen voor de medewerkers (stelling 2) meer tijd in beslag zouden nemen. Ook voorzag men bij stelling 1, een cruciale rol voor de werkgevers. Er moeten immers flinke investeringen terugverdiend worden en het is van belang dat er goede afspraken worden gemaakt over de eigendomsverhoudingen. Op het gebied van veranderingen voor medewerkers speelde de vraag hoe deze ontwikkelingen vertaald moeten worden naar de medewerkers.

Een vernieuwende locatie
Niet alleen het programma was gericht op de toekomst. Ook de locatie, de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht, paste volledig in het thema vanwege de focus op duurzame technologie en vernieuwing. De Duurzaamheidsfabriek is een krachtenbundeling tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid. 

Dag van de Industriële Dienstverlening

Een bijzonder gebouw in Europa dat samen met het bedrijfsleven duurzaamheidsonderwijs op een vernieuwende manier inricht. Bedrijven als Siemens, Krohne, Priva, HVC, Verkerk Groep, Sublean, Valk Welding, VIV en IWZH participeren in de fabriek. Zij geven onderwijs in de praktijk aan een nieuwe generatie technici.

Download hier alle foto's van de Dag van de Industriële Dienstverlening