Tekst nieuw onderhandelingsakkoord vastgesteld

Tekst nieuw onderhandelingsakkoord vastgesteld

Cao partijen Orsima hebben de tekst van het nieuwe onderhandelingsakkoord vastgesteld. De vakbonden en de werkgevers leggen dit akkoord met een positief advies voor aan hun achterbannen.

De vakbondsleden hebben inmiddels de stembiljetten thuis ontvangen en kunnen tot 4 oktober hun stem uitbrengen. Een van de onderdelen is dat de lonen per 1 maart 2018 worden verhoogd met de APC; deze bedraagt 1,25%.

Werkgeversvereniging SITO heeft aan de leden gevraagd, vooruitlopend op de instemming van de leden van de vakbonden, alvast de APC uit te betalen. 

Bekijk hier het onderhandelingsakkoord en de loongebouwen:

Onderhandelingsakkoord

Loongebouwen 2018, per 1 maart en 1 november