Vervolg op onderhandelingsakkoord

Vervolg op onderhandelingsakkoord

Eerder werd gemeld dat cao partijen Orsima een onderhandelingsakkoord hebben gesloten voor een nieuwe cao 2018-2020. Daarbij werd vermeld dat dit akkoord aan de achterbannen van vakbonden en werkgevers wordt voorgelegd. Inmiddels is het resultaat bekend van de reacties van de achterbannen. De leden van de vakbonden hebben aangegeven dat zij niet akkoord gaan en aanpassingen in het akkoord willen. Cao partijen zijn daarover nu in gesprek. Eind augustus komen zij bijeen om nadere afspraken te maken. Dit betekent dat de afspraken van het onderhandelingsakkoord niet definitief zijn. Pas als cao partijen definitieve afspraken hebben gemaakt, wordt duidelijk wanneer en hoe hoog er loonsverhogingen zullen zijn.