Orsima - Over Orsima

Over Orsima

De bedrijven in de sector Orsima Dienstverlening voeren werkzaamheden uit van uiteenlopende aard: van industriële reiniging en scheepsonderhoud tot milieuonderhoud, asbestverwijdering, havenservices en ondersteunende diensten. Het gaat van reinigings-, onderhouds- en conserveringswerkzaamheden aan zware installaties en kapitaalgoederen tot ondersteunende diensten bij havenactiviteiten. Vaak wordt gebruik gemaakt van zwaar materieel. In de sector zijn zo'n 90 bedrijven actief met circa 3500 werknemers