Daphne Holtappel

Daphne Holtappel

Naast mijn functie als algemeen directeur van de Conservator Groep zit ik in diverse bestuursfuncties bij branche organisaties, waaronder SITO en ORSIMA.

Binnen SITO vervul ik al ruim 15 jaar een bestuursfunctie en ben ik tevens penningmeester. ORSIMA de paritaire organisatie tussen werkgevers en werknemers heeft drie stuurgroepen, arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden, opleidingen, en communicatie. Ik houd mij bezig met de stuurgroep communicatie en verder zet ik mij met passie in voor het onderwerp duurzaam inzetbaar personeelsbeleid waar we binnen de ORSIMA CAO afspraken over hebben gemaakt. Ook ben ik voor ORSIMA samen met vertegenwoordiging vanuit de vakbonden onderdeel van de financiële commissie. We letten goed op de kosten en zorgen ervoor dat de geïnde premies worden besteed aan belangrijke projecten. Met name het onderwerp duurzaam inzetbaar personeelsbeleid heeft mijn interesse. Binnen ons bedrijf is het een uitdaging met de verhoging van de pensioenleeftijd om werknemers gezond te houden gedurende hun loopbaan en ik zie het als mijn maatschappelijke verantwoordelijkheid om te zorgen dat werknemers die met pensioen gaan gezond kunnen genieten van hun oude dag.

Conservator heeft net als diverse collega bedrijven al vergaande maatregelen en initiatieven genomen op dit vlak. Het is mijn streven om al deze mooie initiatieven te delen met branchegenoten zodat bij alle bedrijven duurzaam inzetbaarheid gaan implementeren in hun beleid. Onlangs heeft de Conservator Group de “kroon op het werk prijs” gewonnen. Een prestigieuze prijs die wordt uitgereikt aan een bedrijf die zich positief onderscheid in het bevorderen van duurzaam inzetbaarheid van werknemers. Deze prijs is ook een enorme stimulans voor de branche waar zwaar werk wordt verricht om het beleid ten aanzien van duurzaam inzetbaarheid verder te ontwikkelen.