Jos Emmelkamp

Jos Emmelkamp

Ik ben Jos Emmelkamp, 64 jaar en inmiddels 39 jaar werkzaam bij Mourik als personeelsadviseur, waarvan inmiddels 32 jaar de focus ligt op de Orsima activiteiten.

Eind 80-er jaren van de vorige eeuw ben ik steeds meer betrokken geraakt bij de branchevereniging Sito. In de loop der jaren heb ik deel uitgemaakt van diverse stuur- en werkgroepen binnen Sito/Orsima, waaronder Vaste Commissie en Cosi.
Daarnaast ben ik namens de werkgevers bestuurslid geweest van de VUT-Stichting en Pensioenfonds Orsima. Als bestuurslid ben ik zeer nauw betrokken geweest bij de overgang van het Pensioenfonds Orsima naar Pensioenfonds Vervoer.
Ook maak ik al meer dan 10 jaar, namens werkgevers, deel uit van de onderhandelingsdelegatie voor de Orsima Cao.

Wat het voor mij zo interessant maakt om naast mijn functie van personeelsadviseur ook actief deel te nemen binnen de branche vereniging is dat je je praktijkervaringen kunt delen met branche genoten en hierdoor mede richting kunt geven aan de toekomst van en ontwikkelingen binnen de Orsima branche en het bedrijf waarin ik werkzaam ben. Ook de contacten met de ander bedrijven die actief zijn binnen de Orsima branche geven mij de mogelijkheid om met ander functionarissen dan van het eigen bedrijf van gedachten te wisselen.

Ik kan dan ook een ieder aanraden om zich aan te melden voor de bijeenkomsten en werkgroepen die binnen Orsima operationeel zijn.