Vakantiebonnenfonds Orsima opgeheven

Vakantiebonnenfonds Orsima opgeheven

Ruim een jaar geleden zijn bedrijven in de sector Orsima gestopt met het gebruik van de vakantiebon. In dit kader hebben cao-partijen besloten de activiteiten van Stichting Vakantiebonnenfonds te beëindigen. De officiële procedure hiertoe is inmiddels door het bestuur van de stichting afgerond. Stichting Vakantiebonnenfonds is op 7 februari 2011 formeel ontbonden.

Hiermee is een eind gekomen aan het jarenlange gebruik van de vakantiebon. Lange tijd heeft de vakantiebon een nuttige rol gespeeld en was deze financieel aantrekkelijk voor werkgevers en werknemers. Maar het financiële voordeel verviel en de vakantiebon werd meer en meer een administratieve last. Cao-partijen hebben besloten het geldelijk overschot van de stichting ten goede te laten komen aan Kenniscentrum COSI.

Het bestuur van Stichting Vakantiebonnenfonds dankt alle betrokkenen die zich de afgelopen decennia hebben ingezet voor de vakantiebon. In haar allerlaatste vergadering dankte het bestuur vooral de heer Koos Schoonens, die als penningmeester jarenlang verantwoordelijk was voor de verzilvering van de vakantiebon en het financiële reilen en zeilen van het fonds.