Nieuwe cao - belangrijkste wijzigingen

Nieuwe cao - belangrijkste wijzigingen

Cao partijen hebben een nieuwe cao afgesproken voor de periode 1 januari 2011 tot en met 31 december 2012. Nadat het principeakkoord al eerder was opgesteld zijn nu de definitieve afspraken vastgelegd. Deze afspraken zijn neergelegd in deze notitie.