Premies Orsima fondsen per 1 januari 2012

Premies Orsima fondsen per 1 januari 2012

Per 1 januari 2012 zijn er wijzigingen aangebracht in de premies voor de drie Orsima fondsen (pensioenfonds, VUT-fonds en Sociaal fonds). Met deze link kunt u deze premies inzien. Het betreft de volgende wijzigingen:
- de franchise is vastgesteld op € 10.925 (was € 10.700);
- met ingang van 1 januari 2012 is er een nieuwe vaste toeslag voor met name genoemde functies; deze toeslag telt ook mee voor de pensioengrondslag;
 De hoogte van de premies is hetzelfde gebleven.