Financiële positie

Financiële positie

Hoe staat pensioenfonds Orsima ervoor? Na zoveel negatieve berichten over de Nederlandse pensioenfondsen, is dat een begrijpelijke vraag. Nadat er lange tijd sprake was van een positieve dekkingsgraad, is de dekkingsgraad eind september 2011 in één maand gedaald van 105,3% naar 96,3%. De maand september was een slechte maand: enerzijds was de rente waarmee moet worden gerekend, zeer laag en anderzijds waren de beleggingsresultaten negatief. Dit betekent dat het pensioenfonds zich op dit moment in een situatie van een dekkingstekort bevindt. De Nederlandsche Bank is hierover geïnformeerd. Er wordt nu gewerkt aan het vinden van oplossingen. Binnenkort neemt het bestuur hierover nadere besluiten. Deze situatie betekent op de korte termijn overigens dat de pensioenuitkeringen niet in gevaar komen; deze kunnen blijven worden uitbetaald.

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen van het pensioenfonds en de pensioenverplichtingen. Stel: alle opgebouwde pensioenen moeten tegelijkertijd uitbetaald worden. Bij een dekkingsgraad van 100% lukt dat. Er is dan precies voldoende geld in kas om de huidige en toekomstige pensioenen te betalen. Bij een dekkingsgraad van 105% heeft het fonds een reserve.

Voor een pensioenfonds is het beheersen van risico's van groot belang. Voor het veilig omgaan met pensioentegoeden gelden strenge wettelijke regels. Naast de Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt De Nederlandsche Bank (DNB) toezicht op de pensioenfondsen. De wet vereist een minimale dekkingsgraad van 105%.

Dekkingsgraad 2014

December: 112,3% 

November: 111,8%

September: 109,7% 

Augustus: 115,5% 

Juli: 112,3% 

Juni: 113,8% 

Mei: 113,6% 

April: 112,5%

Maart: 112,5%

Februari: 113,0%

Januari: 111,8%

 

Dekkingsgraad 2013

December: 110%

November: 111%  

Oktober: 111,7%

September: 108,9% 

Augustus: 105% 

Juli: 106,7%

Juni: 104,3%

Mei: 107,2%

April: 112,7%

Maart: 108,4%

Februari: 106,2%

Januari: 106%

 

Overzicht dekkingsgraad in pdf.