Adviseurs

Adviseurs

Het fonds maakt voor een aantal zaken gebruik van externe adviseurs. Bijvoorbeeld een accountant, die jaarlijks de jaarrekening controleert. Dit zijn de externe adviseurs van het fonds:

Accountant
Borrie & Co Accountants B.V.
Jan Leentvaarlaan 1, Rotterdam
Postadres: Postbus 8565, 3009 AN Rotterdam

Waarnemend actuaris
Towers Watson B.V.
Schumanpark 9e, Apeldoorn
Postadres: Postbus 878, 7301 BC Apeldoorn

Adviserend actuaris
Milliman
Haaksbergweg 75
1101 BR  AMSTERDAM

Secretaris
Als ambtelijk secretaris van het fonds fungeert de heer mr. J.A. M. Suiker.
Stephensonweg 14, Gorinchem
Postadres: Postbus 693, 4200 AR Gorinchem