Pensioenfonds Orsima

Auditcommissie

De Auditcommissie (Auco) ziet toe op de uitvoering van de interne beheers- en controlesystemen en let erop dat de aanbevelingen van de deelnemersraad, het verantwoordingsorgaan en externe adviseurs worden opgevolgd. Daarnaast begeleidt de Auco de totstandkoming van de jaarstukken.

De leden van de auditcommissie zijn:

J.M.G. Emmelkamp

H. Roeten

R. Albrecht