Bestuur

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de pensioenregeling en de belegging van het kapitaal. Daarnaast neemt het elk jaar een besluit over het wel of niet verlenen van toeslag op de pensioenen. Daarbij behartigt het bestuur de belangen van iedereen die bij het pensioenfonds betrokken is. Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
 

Bestuursleden namens werkgevers:
De heer R. Albrecht, voorzitter met aandachtsgebied beleggingen.
De heer J.M.G. Emmelkamp
Mevrouw I.J.W. Schüller

Bestuursleden namens werknemersorganisaties:
De heer A. Gündüz (FNV Bondgenoten)
De heer M.H. Korbijn (FNV Bondgenoten)
De heer H. Roeten, voorzitter