Pensioencommissie

Pensioencommissie

De Pensioencommissie (Penco) is het overlegorgaan tussen het pensioenfonds en sociale partners. De Penco overlegt over vraagstukken die de inhoud en het financieel beheer van de pensioenregeling betreffen.

Leden van de Pensioencommissie zijn:

M. Korbijn

H. Roeten