Verantwoordingsorgaan

Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit vertegenwoordigers namens de werknemers, werkgevers en gepensioneerden. Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de manier waarop het is uitgevoerd. Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over:

het handelen van het bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere informatie

het door het bestuur gevoerde beleid

de beleidskeuze voor de toekomst

Samenstelling per 1 januari 2011
De heer B. van Duijn, namens CNV Vakmensen        
De heer C. van Erkelens, namens FNV Bondgenoten
De heer W.H.G. Möring, namens gepensioneerden
De heer W. Vaandrager